1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Zestat 15 mg Nedir? Zestat 15 mg fiyat!

Zestat 15 mg Nedir? Zestat 15 mg fiyat!
0

Zestat 15 mg Nedir? Zestat 15 mg fiyat! Zestat (Mirtazapin) (mirtazapin) Tabletler majör depresif bozukluğun tedavisi için endikedir. Zestat’ın (Mirtazapin) majör depresif bozukluğun tedavisinde etkinliği, tanıları Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı – 3. baskı (DSM-III) kategorisine en yakın olan ayaktan hastaların 6 haftalık kontrollü çalışmalarında belirlendi. zestat 15 mg nedir , Zestat 15 mg fiyatMajör bir depresif dönem (DSM-IV), belirgin ve nispeten kalıcı (en az 2 hafta boyunca neredeyse her gün) depresif veya disforik bir ruh hali anlamına gelir ve genellikle günlük işleyişi bozar ve aşağıdaki 9 semptomdan en az 5’ini içerir: depresif ruh hali, olağan aktivitelere ilgi kaybı, kilo ve/veya iştahta önemli değişiklik, uykusuzluk veya aşırı uyku, psikomotor ajitasyon veya gerileme, artan yorgunluk, suçluluk veya değersizlik duyguları, yavaş düşünme veya konsantrasyon bozukluğu, intihar girişimi veya intihar düşüncesi. zestat 15 mg nedir , Zestat 15 mg fiyatHastanede yatan depresyon hastalarında Zestat’ın (Mirtazapin) etkinliği yeterince araştırılmamıştır.Zestat’ın (Mirtazapin) majör depresif bozukluğu olan hastalarda 8 ila 12 haftalık ilk açık etiketli tedavinin ardından 40 haftaya kadar bir yanıtın sürdürülmesindeki etkinliği, plasebo kontrollü bir çalışmada gösterilmiştir. Bununla birlikte, Zestat’ı (Mirtazapin) uzun süre kullanmayı seçen doktor, belirli bir hasta için ilacın uzun vadeli yararlılığını periyodik olarak yeniden değerlendirmelidir

zestat 15 mg nedir , zestat 15 mg fiyat

Oral Olarak Parçalanan Tabletler, majör depresif bozukluğun tedavisi için endikedir. ()Tabletlerinin majör depresif bozukluğun tedavisindeki etkinliği, teşhisleri Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı – 3. baskı (DSM-III) kategorisine en yakın olan ayaktan hastaların altı haftalık kontrollü çalışmalarında belirlenmiştir. majör depresif bozukluk.Majör bir depresif dönem (DSM-IV), belirgin ve nispeten kalıcı (en az 2 hafta boyunca hemen hemen her gün) depresif veya disforik bir ruh hali anlamına gelir ve genellikle günlük işleyişe müdahale eder ve aşağıdaki dokuz semptomdan en az beşini içerir: depresif ruh hali, olağan aktivitelere ilgi kaybı, kilo ve/veya iştahta önemli değişiklik, uykusuzluk veya aşırı uyku, psikomotor ajitasyon veya gerileme, artan yorgunluk, suçluluk veya değersizlik duyguları, yavaş düşünme veya konsantrasyon bozukluğu, intihar girişimi veya intihar düşüncesi.Hastanede yatan depresyon hastalarındaki etkinliği yeterince araştırılmamıştır.Majör depresif bozukluğu olan hastalarda 8-12 haftalık ilk açık etiketli tedaviyi takiben 40 haftaya kadar bir yanıtı korumadaki etkinliği, plasebo kontrollü bir çalışmada gösterilmiştir. Bununla birlikte, REMERON®’u uzun süre kullanmayı seçen doktor, belirli bir hasta için ilacın uzun vadeli faydasını periyodik olarak yeniden değerlendirmelidirZestat (Mirtazapin) (mirtazapin) Tabletleri için önerilen başlangıç ​​dozu, tercihen akşam yatmadan önce tek doz olarak uygulanan 15 mg/gün’dür. Zestat’ın (Mirtazapin) majör depresif bozukluğun tedavisinde etkinliğini belirleyen kontrollü klinik çalışmalarda, etkili doz aralığı genellikle 15 ila 45 mg/gün olmuştur. Zestat (Mirtazapin) için majör depresif bozukluğun tedavisinde doz ve tatmin edici yanıt arasındaki ilişki yeterince araştırılmamış olmakla birlikte, ilk 15 mg dozuna yanıt vermeyen hastalar maksimum 45 mg/gün doz artışlarından fayda görebilir. . Zestat (Mirtazapin) yaklaşık 20 ila 40 saatlik bir eliminasyon yarı ömrüne sahiptir; Öyleyse, zestat 15 mg nedir , Zestat 15 mg fiyatYaşlı hastalarda ve orta ila şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda mirtazapin klerensi azalır. Sonuç olarak, reçeteyi yazan kişi, bu hasta gruplarında, böbrek veya karaciğer yetmezliği olmayan genç erişkinlerde gözlenen düzeylere kıyasla plazma mirtazapin düzeylerinin artabileceğinin farkında olmalıdır.Akut depresyon epizodlarının, akut epizota yanıtın ötesinde, birkaç ay veya daha uzun süreli farmakolojik tedavi gerektirdiği genel olarak kabul edilmektedir. Zestat sistematik değerlendirme (Mirtazapin) (mirtazapin) Tabletler majör depresif bozukluk da etkinliği, 15 mg / gün ila 45 arasında bir dozda ilk tedavinin 8 ila 12 hafta sonraki 40 hafta kadar bir süre boyunca muhafaza edilir olduğunu göstermiştir. Bu sınırlı verilere dayanarak, idame tedavisi için gereken Zestat (Mirtazapin) dozunun, bir başlangıç ​​yanıtı elde etmek için gereken dozla aynı olup olmadığı bilinmemektedir. İdame tedavisine olan ihtiyacı ve bu tür bir tedavi için uygun dozu belirlemek için hastalar periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.Psikiyatrik bozuklukları tedavi etmeyi amaçlayan bir MAOI’nin kesilmesi ile Zestat (Mirtazapin) (mirtazapin) Tabletleri ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Tersine, psikiyatrik bozuklukları tedavi etmeye yönelik bir MAOI’ye başlamadan önce Zestat’ı (Mirtazapin) bıraktıktan sonra en az 14 gün izin verilmelidir.

Zestat’ın (Mirtazapin) Linezolid veya Metilen Mavisi gibi Diğer MAOI’lerle Kullanımı

Serotonin sendromu riskinde artış olduğundan linezolid veya intravenöz metilen mavisi ile tedavi edilen bir hastada Zestat (Mirtazapin) başlatmayın. Psikiyatrik bir durumun daha acil tedavisine ihtiyaç duyan bir hastada, hastaneye yatış dahil diğer müdahaleler düşünülmelidirBazı durumlarda, halihazırda Zestat (Mirtazapin) ile tedavi gören bir hasta linezolid veya intravenöz metilen mavisi ile acil tedavi gerektirebilir. Linezolid veya intravenöz metilen mavisi tedavisine kabul edilebilir alternatifler mevcut değilse ve linezolid veya intravenöz metilen mavisi tedavisinin potansiyel faydalarının belirli bir hastada serotonin sendromu risklerinden ağır bastığına karar verilirse, Zestat (Mirtazapin) derhal durdurulmalı ve linezolid veya intravenöz metilen mavisi uygulanabilir. Hasta, hangisi önce gelirse, son linezolid veya intravenöz metilen mavisi dozundan 2 hafta veya 24 saat sonrasına kadar serotonin sendromu semptomları açısından izlenmelidir. Zestat (Mirtazapin) ile tedaviye linezolid veya intravenöz metilen mavisinin son dozundan 24 saat sonra yeniden başlanabilir. zestat 15 mg nedirMetilen mavisinin intravenöz olmayan yollarla (oral tabletler veya lokal enjeksiyon gibi) veya 1 mg/kg’dan çok daha düşük intravenöz dozlarda Zestat (Mirtazapin) ile uygulanmasının riski belirsizdir. Yine de klinisyen, böyle bir kullanımla ortaya çıkan serotonin sendromu semptomlarının olasılığının farkında olmalıdır.Zestat (Mirtazapin) Tabletlerin kesilmesi veya doz azaltılması ile ilişkili semptomlar bildirilmiştir. Tedavi kesilirken veya doz azaltılırken hastalar bu ve diğer semptomlar açısından izlenmelidir. Mümkün olduğunda aniden kesmek yerine dozu birkaç hafta içinde kademeli olarak azaltmanız önerilir. Dozun azaltılması veya tedavinin kesilmesinin ardından tolere edilemeyen semptomlar ortaya çıkarsa, doz titrasyonu hastanın klinik yanıtına göre yönetilmelidir

Hastalar İçin Bilgi

Hastalara, Zestat (Mirtazapin) almanın, duyarlı kişilerde bir açı kapanması glokomu epizoduna yol açabilecek hafif pupilla genişlemesine neden olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Önceden var olan glokom hemen hemen her zaman açık açılı glokomdur çünkü açı kapanması glokomu teşhis edildiğinde kesin olarak iridektomi ile tedavi edilebilir. Açık açılı glokom, kapalı açılı glokom için bir risk faktörü değildir. Hastalar açı kapanmasına duyarlı olup olmadıklarını belirlemek için muayene edilmek ve duyarlıysalar profilaktik bir prosedür (örn., iridektomi) yaptırmak isteyebilirler. zestat 15 mg nedir , Zestat 15 mg fiyatMAOI’nin kesilmesi ile REMERONSolTab® (mirtazapin) Oral Olarak Parçalanan Tabletler ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Ayrıca, MAOI’ye başlamadan önce REMERONSolTab® (mirtazapin) durdurulduktan sonra en az 14 gün izin verilmelidir.

Zestat 15 mg fiyat

İLAÇ ADI FIRMA ADI KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI
ZESTAT 15 MG 30 AĞIZDA ERİYEN TABLET ABDİ İBRAHİM 15.58

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

SanalTus.Com Administrator

Yorum Yap